<Назад

Пресса

Умови використання


Важно Знать

  Администрация ресурса не занимается торговой деятельностью или оказанием услуг в сфере бизнеса.

  На бесплатное размещение в любом уголке сайта включая обьявления банеры и все перечисленные рекламные услуги согласно правил ресурса имеют право Благотворительные Фонды, Детские организации, Волонтеры.

Выберите язык

УКР РУС АНГЛ

Поддержка

  Обратитесь в службу поддержки по телефону или в чате, оставьте заявку и вам перезвонят или восоползуйтесь обратной связью.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1. ДОВІДНИК «МІЙ ЕП», (надалі Виконавець та/або Компанія ) публікує цей Публічний договір ( Угода та/або Оферта ) про надання послуг на інтернет-сайті Виконавця https://myep.com.ua /

2. Відповідно до статті 633 Громадянського Кодексу України (ГК України) ця Угода є публічним договором та у випадку прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (надалі Користувач ) зобов’язується виконувати умови цієї Угоди.

3. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:

• Оферта- публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, укласти з ним Публічний договір про надання послуг на умовах, що містяться у цій Угоді, включаючи всі її додатки;

• Акцепт- повне прийняття Користувачем умов Угоди

• Виконавець- ДОВІДНИК «МІЙ ЕП», ;

• Сайт/и – Справочник Киева в сфере услуг и сервисов Справочник Оптовых поставщиков Справочник Ресторанов, Кафе, Баров Блог Советов Форум Справочник по Телефонам, Фамилиям, Адресам інтернет-сайт, який адмініструється Компанією та є комунікаційною платформою для розміщення тимчасових оголошень та статей що підлягають класифікації (далі по тексту – Сайт та/або Сайти);

• Користувач - будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, що прийняла умови цієї Угоди та користується послугами Компанії;

• Послуга - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, пов'язана iз наданням сервісу, який використовується в процесі виконання певної дії або здійснення певної діяльності, для задоволення особистих потреб замовника;

• Послуги/сервіс MY EP - будь-які платні та безкоштовні сервіси, що надаються Виконавцем за допомогою Сайту (наприклад, в тому числі, але не виключно , всіх його можливостей, тексту, даних, інформації, програмного забезпечення, графіків або фотографій, малюнків і т.д. і т.п.), а також будь-яких інших послуг, що надаються Компанією за допомогою сервісу Сайту.

• Обліковий запис/аккаунт - електронний кабінет Користувача у функціональній системі Сайту, за допомогою якого він може керувати своїми оголошеннями на Сайті;

• Реєстрація - прийняття Користувачем оферти на укладення цієї Угоди та процедура, протягом якої Користувач шляхом заповнення відповідних форм Сайту надає необхідну інформацію для користування сервісами Сайту. Реєстрація вважається завершеною лише у випадку успішного проходження всіх її етапів згідно з опублікованими на Сайті інструкціями.

• Персональні дані - це відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, що ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована за їхньою допомогою.

4. Якщо Користувач не згоден з цими умовами повністю або частково, Виконавець просить його покинути даний сайт. Цi умови регулюють використання Користувачем Сайту і послуг MY EP. Користування послугами MY EP означає, що Користувач ознайомлений з цією Угодою , розуміє і приймає її умови.

5. Починаючи користуватися будь-яким сервісом MY EP або пройшовши процедуру реєстрації, Користувач вважається таким, що прийняв умови Угоди в повному об’ємі, без будь-яких обмовок та виключень. У випадку незгоди Користувача з будь-якими із положень цієї Угоди, Користувач не має права користуватися сервісом MY EP.

6. Цим Компанія пропонує Користувачам мережі Інтернет користуватися своїми сервісами на умовах, викладених у цій Угоді.

7. Компанія пропонує Користувачеві послуги з використання Сайтом myep.com.ua для розміщення інформації про послуги з метою, в тому числі, але не виключно, надання різноманітних послуг іншим Користувачам.

8. Всі угоди укладаються безпосередньо між Користувачами. Таким чином, Компанія не є учасником угод Користувачів, а лише надає комунікаційну платформу для розміщення оголошень.

2. РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

1. Користувач отримує право розміщувати оголошення на Сайтах лише після заповнення спеціальної форми із зазначенням параметрів послуг, що пропонуються.

2. Користувач також має право зареєструватися на Сайті з метою отримання додаткових сервісів, заповнивши формуляр із зазначенням дійсної електронної адреси, до якої має доступ лише Користувач, обраного паролю, а також інших даних, необхідних для реєстрації. Після цього Користувач отримує електронного листа з підтвердженням реєстрації, що містить посилання, перехід за яким необхідний для завершення реєстрації.

3. Використання можливостей і сервісу Сайту, як зареєстрованими так і незареєстрованими Користувачами означає прийняття зобов’язань дотримуватись правил та інструкцій з користування послугами MY EP.

4. Користувач несе відповідальність за всі дії з використанням його електронної адреси та паролю для входу на Сайт. Користувач має право користуватися сервісом Сайту лише за допомогою власної електронної адреси й паролю.

5. Користувач зобов'язується зберігати конфіденційність переданого йому паролю і не розкривати його третім особам.

6. Користувач зобов'язаний негайно змінити дані для входу на Сайт, якщо у нього є причини підозрювати, що його електронна адреса й пароль, якi використовуються для входу на Сайт , були розкриті або можуть бути використані третіми особами.

7. Користувач, який розміщує оголошення про надання послуг на Сайті, зобов'язується розмістити інформацію про них згідно з цією Угодою та інструкціями, викладеними на Сайті, а також надати точну і повну інформацію про послуги та умови їх надання. Розміщуючи інформацію про послугу, Користувач підтверджує, що має право надавати цю послугу відповідно до вимог законодавства країн, в яких вони реалізуються.

8. Користувач гарантує, що послуги, які він пропонує, відповідають нормам встановленим законодавством країн, для яких вони реалізуються, та вільні від претензій на них третіх осіб.

9. Користувач гарантує, що послуги, які він пропонує, у випадку, якщо їх надання потребує спеціального дозволу, будуть надані у відповідності з вимогами законодавства країн, спеціальні органи яких будуть уповноважені здійснювати нагляд за такою діяльністю користувача.

10. Користувач зобов'язаний ретельно перевірити всю інформацію про послуги, розміщенi ним на Сайті, та, у випадку виявлення невірної інформації, додати необхідні данi в опис послуги. Якщо це неможливо, виправити невірну інформацію, анулювавши оголошення і повторно розмістивши інформацію про послугу.

11. Умови надання послуг мають бути внесені в опис послуги. Умови надання послуг, складеніКористувачем , не повинні суперечити цiй Угодi та чинному законодавству країн, для яких вони реалізуються.

12. Користувач зобов'язується не підтримувати активно а не розповсюджувати інформацію про послуги, що надаються конкурентами Виконавця, як-то, але не виключно:

• інформацію про інші інтернет довідники, міські довідники, сервіси та/або інтернет-сервіси;

• інтернет-ресурси, що пропонують послуги, заборонені для розміщення на Сайті.

13. Компанія має право перенести, завершити або продовжити термін демонстрації послуги Користувача з технічних причин, що знаходяться під контролем або поза контролем Компанії. Сайт має право припинити демонстрацію оголошення, якщо Користувач зареєстрував послугу, з порушенням умов цієї Угоди або чинного правозастосовного законодавства.

14. Користувачеві заборонено:

0. Публікувати однакові оголошення з однієї й тієї ж адреси електронної пошти;

1. Публікувати схожі за змістом оголошення, де очевидно, що йдеться про одну й ту ж пропозицію.

2. Дублювати однакові оголошення з різних адрес електронної пошти.

3. Публікувати оголошення в рубриці, що не відповідає змісту оголошення.

4. Публікувати оголошення, у заголовку яких містяться розділові знаки та/або не буквені символи, що повторюються.

5. Публікувати оголошення, у яких опис та/або заголовок/фото є непов’язаними, нечитабельними.

6. Публікувати оголошення із пропозицією кількох послуг одночасно.

7. Вставляти в текст оголошення посилання на ресурси, що містять шкідливі елементи або посилання на головну сторінку сайту.

8. Розміщувати оголошення про послугу, якщо таке розміщення може призвести до порушення правозастосовного законодавства.

9. Оголошення повинні відповідати географічній області та місту, вибраних у відповідних функціональних налаштуваннях Сайтів.

10. Дозволяється розмістити одне оголошення про одну конкретну вакансію, послугу.

11. Оголошення можуть проходити вибіркову пост- або премодерацію представниками Компанії.

12. Забороняється розміщувати оголошення, що рекламують продаж:

• спиртних напоїв;

• цигарок і тютюнової продукції;

• наркотиків;

• порнографічних матеріалів або предметів;

• фармакологічних продуктів, медикаментів, наркотичних речовин і прекурсорів; викрадених, отриманих незаконним способом товарів;

• предметів, небезпечних для життя та здоров’я;

• неіснуючих товарів;

• людських органів та органів тварин;

• спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації;

• державних нагород; персональних документів, а також бланків цих документів;

• баз даних;

• вогнепальної, холодної, травматичної зброї, а також боєприпасів та комплектуючих до них;

• спеціальних засобів активної оборони, застосовуваних правоохоронними органами; іклів моржа, бивнів слона та мамонта не у виробах, а також дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів не у виробах;

• рідкісних та заборонених для продажу тварин, будь-яких інших заборонених відповідним законодавством товарів та послуг.

Із повним списком заборонених на Сайті товарів, послуг та пропозицій можна ознайомитися за посиланням: ________________________________________________. Компанія має право видаляти оголошення за вимогою правовласника або компетентних державних органів.Компанія також залишає за собою право видаляти будь-які оголошення, які, на її думку, не відповідають принципам та устоям суспільної моралі. Рішення про видалення є остаточним та оскарженню не підлягає.

15. Адміністрація та модератори Сайту (представники Компанії) мають право:

0. Вносити в текст оголошення Користувача виправлення, що стосуються орфографії й пунктуації і не впливають на загальний зміст оголошення.

1. Переносити оголошення в інші рубрики Сайтів у випадку виявлення більш відповідної рубрики для їхнього розміщення.

2. Відмовити в публікації оголошень, якщо вони не відповідають тематиці обраних розділів або порушують цю Угоду, а також обмежувати кількість оголошень від одного Користувача з метою зручності користування сайтами без пояснення причин.

3. Не допускається зазначення некоректних характеристик пропозиції в оголошенні. У томі числі зазначення ціни, що не відповідає фактичній ціні реалізації послуги. Ціна повинна бути вказана повністю за всю послугу.

4. Заголовок оголошення, що публікується, має відповідати тексту самого оголошення і не повинен містити контактну або персональну інформацію про Користувача (телефон, електронну адресу, адресу інтернет-ресурсу тощо).

5. Фото, що демонструють послуги, які Користувач пропонує, мають відповідати заголовку й тексту оголошення. На фото має бути зображена лише та послуга, що пропонується. Стокові фото та/або фото, завантажені з інтернету, заборонені.

6. Щоб полегшити взаємодію між Користувачами, Компанія може встановлювати обмежений доступ до контактної інформації іншихкористувачів. Право використання даних, що надаються іншими Користувачами, обмежується цією Угодою.

7. Компанія не несе відповідальності за зміст оголошень або гіперпосилань на ресурси, вказані в описі оголошень користувачів.

8. Предметом оголошень можуть бути послуги, реалізація яких не заборонена і не обмежена відповідно до законодавства країни, в якій вони реалізуються, а також не суперечить цій угоді.

3. УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ ТА ЗГОДА НА НЕЇ

1. При розміщенні оголошень користувачі Сайту надають Компанії право на обробку їх персональних даних, згідно з чинним законодавством України.

2. Надаючи свої персональні дані Компанії, Користувач дає згоду на обробку своїх персональних даних ДОВІДНИК «МІЙ ЕП» – особі, зареєстрованій за законодавством України, що знаходиться за адресою 01033, м. Київ ____________________, на умовах, викладених у цьому документі. Згода на обробку персональних даних надається у момент підтвердження публікації оголошення Користувача на Сайті шляхом проставляння відмітки під текстом «Я погоджуюсь із правилами користування сервісом, а також із передачею та обробкою моїх даних MY EP. Я підтверджую своє повноліття та відповідальність за розміщення оголошення» за допомогою елементів управління веб-сторінки Сайту і така згода надається до моменту розірвання правових відносин Користувача з Компанією.

3. Зокрема, Користувач дає свою згоду на обробку його персональних даних, у тому числі – на будь-яку дію чи сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання й розповсюдження (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

4. Також, Користувач дає свою згоду на передачу своїх персональних даних третім особам.

5. База персональних даних користувачів MY EP зареєстрована у встановленому законодавством порядку базою персональних даних у значенні, що використовується в Законі України «Про захист персональних даних». Власником бази даних є ДОВІДНИК «МІЙ ЕП».

6. Користувач сервісу MY EP також дає згоду на інші дії, які може здійснювати ДОВІДНИК «МІЙ ЕП» з його персональними даними в письмовій (паперовій), електронній та іншій формі, включаючи, та не обмежуючись такими персональними даними:

• ім'я користувача;

• регіон проживання, адреса електронної пошти, контактний телефон, інша контактна інформація за бажанням користувача;

• ip-адреса, інші комунікаційні дані користувачів;

• повідомлення, листи, заяви, що передаються користувачеві іншими користувачами й навпаки.

7. Персональні дані Користувачів Сайту обробляються ДОВІДНИКОМ «МІЙ ЕП» з метою:

• забезпечення функціонування механізмів розміщення рекламних оголошень користувачів на Сайті та можливості контакту с користувачами, що зацікавилися оголошеннями;

• захисту користувачів від неправомірних дій недобросовісних користувачів, зокрема, від шахрайства;

• збору статистичної інформації з роботи Сайту для її обробки та використання при впровадженні нових сервісів та послуг, нововведень та покращень;

• забезпечення своєчасної та якісної підтримки, контакту з нею;

• перевірки відповідності Користувача вимогам цієї Угоди

• для інформування користувачів про умови надання послуг, зміни в сервісах та організації Сайту, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству України.

8. Персональні дані Користувачів, що обробляються Компанією згідно з цим документом, зберігаються протягом всього терміну діяльності Сайту або до моменту, коли користувач захоче розірвати відносини з Компанією.

9. Права користувачів - суб'єктів персональних даних:

• знати про місцезнаходження бази персональних даних, що містить персональні дані користувачів MY EP, її призначення та найменування, місцезнаходження власника та розпорядників персональних даних або дати відповідне доручення про отримання цієї інформації уповноваженими користувачами Сайту особам, крім випадків, встановлених законом;

• отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включаючи інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані користувачів Сайту

• мати доступ до своїх персональних даних;

• отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів із дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються персональні дані користувачів MY EP у базі персональних даних, а також отримувати зміст персональних даних, що зберігаються;

• пред’являти мотивовану вимогу власникові персональних даних із запереченням проти обробки персональних даних;

• пред’являти мотивовану вимогу про зміну або знищення персональних даних власником та/або розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними;

• на захист персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з навмисним прихованням, ненаданням або несвоєчасним наданням, а також на захист від надання даних, що є недостовірними або такими, що ганьблять честь, гідність і ділову репутацію;

• звертатися зі скаргами на обробку персональних даних в органи державної влади та до посадовців, у повноваження яких входить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;

• застосовувати засоби правового захисту у випадку порушення законодавства про захист персональних даних;

• відкликати згоду на обробку персональних даних;

• знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

• на захист від автоматизованого рішення, що має для користувачів Сайту правові наслідки.

10. Персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.

11. Компанія розкриває персональні та інші дані Користувачів виключно з метою, що пов’язана з публікацією користувачами рекламних оголошень та доступом до цих оголошень інших користувачів. Приймаючи Угоду, користувач погоджується із розкриттям внесених ним даних усім користувачамСайту з урахуванням умов та обмежень, встановлених цією Угодою.

12. У відповідності з вимогами чинного законодавства України Компанія може розкривати частину даних Користувача третім особам з метою, пов’язаною з їхніми законними правами й повноваженнями, у тому числі державним органам та закладам, при дотриманні встановленого порядку надання таких даних.

13. Використання персональних даних з історичною, статистичною або науковою метою здійснюється виключно у знеособленому вигляді. Використання персональних даних Користувача у знеособленому вигляді не вимагає його додаткової згоди.

14. Компанія забезпечує безпеку даних користувачів від втрати, розголосу та несанкціонованого доступу третіх осіб із застосуванням технологій систем безпеки, впровадження режиму обмеженого доступу й контролю доступу до даних авторизованими співробітниками.

4. ДАНІ, ЩО НАДАЮТЬСЯ Користувачем

1. Компанія зберігає за собою право зв’язуватись з Користувачем : надсилати інформаційні повідомлення на електронну та фізичну адреси, вказані при реєстрації, а також надсилати повідомлення на мобільний телефон Користувача.

2. Збір інформації здійснюється шляхом самостійного з використанням програмних засобів Сайту зазначення Користувачем відповідних даних, необхідних для розміщення оголошень на ньому.

3. Інформація технічного характеру, що міститься в системі, наприклад, ip-адреси, у відповідності з загальними правилами інтернет-повідомлень, використовується Компанією з метою, пов’язаною із обслуговуванням мережевого обладнання, а також для агрегації загальної статистичної, демографічної інформації (наприклад, про регіон, з якого було здійснене з’єднання Користувачем ).

4. Компанія зберігає дані останнього доступу в систему Користувача з метою забезпечити високу якість сервісів, що надаються і пристосовуються до індивідуальних потреб та інтересів користувача.

5. Користувач здійснює доступ до сервісів Сайту протягом часових проміжків безперервного використання – сесій. Зареєстрований Користувач здійснює доступ до частини Сайту, доступної виключно після введення ним логіну й паролю принаймні один раз протягом сесії.

6. Відключення збереження даних останнього доступу в систему в настройках браузера не впливає на можливість користування сервісами Сайту в цілому, однак може обмежити їхній функціонал для Користувача.

7. Дані останнього доступу в систему також використовуються для збору статистичної інформації про використання послуг Користувачами.

8. Компанія не збирає дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також дані, що стосуються здоров’я або статевого життя користувачів і не несе відповідальності за розголошення Користувачами такої інформації на сайті.

9. Опитування, що проводяться час від часу Компанією можуть містити запитання про демографічні дані користувачів (наприклад, освіту, вік, дохід). Дані, що збирає Компанія за допомогою таких опитувань, обробляються у знеособленому вигляді. Користувачі мають можливість не брати участі в опитуваннях та відмовитися від надання інформації. Компанія використовує демографічні дані з метою складання статистичних звітів і покращення якості послуг.

10. Користувачеві забороняється надавати інформацію в порушення цього Угоди або прав третіх осіб, зокрема, інформація не повинна містити:

• вульгарних, образливих виразів;

• пропаганду ненависті, насильства, дискримінації, расизму, ксенофобії, міжнаціональних конфліктів;

• заклики до насильства та протиправних дій;

• дані, що порушують особисті права або права інтелектуальної власності третіх осіб;

• інформацію, що сприяє шахрайству, обману або зловживанню довірою;

• інформацію, що призводить до здійснення угод із викраденими або підробними предметами;

• інформацію, що порушує або зазіхає на власність третіх осіб, комерційну таємницю або право на недоторканість приватного життя;

• особисту інформацію других осіб або інформацію, що ідентифікує їх, без явно вираженої згоди цих осіб;

• інформацію, що містить дані, які зазіхають на недоторканість приватного життя, ображають честь, гідність або ділову репутацію будь-якої людини;

• інформацію, що містить наклеп або погрози на адресу кого будь-кого;

• інформацію, що має характер порнографії;

• інформацію, що завдає шкоди неповнолітнім;

• інформацію, що є неправдивою і вводить в оману;

• віруси або будь-які інші технології, здатні завдати шкоди сайтам, компанії або іншим користувачам;

• інформацію про сервіси, що вважаються аморальними, такі як: проституція, лихварство або інші форми, що суперечать нормам моралі або закону;

• посилання або інформацію про сайти, що конкурують із сервісами компанії;

інформацію, що є «спамом», «листами щастя», «схемами пірамід», або небажану чи неправдиву комерційну рекламу;

• інформацію, що розповсюджується інформаційними агентствами;

• інформацію із пропозиціями заробітку в інтернеті, без зазначення фізичної адреси і прямих контактів роботодавця;

• інформацію із пропозиціями франшизи, багаторівневого й мережевого маркетингу, агентської діяльності, торгового представництва або будь-якої іншої діяльності, що потребує вербування інших членів, субагентів, субдистриб’юторів та ін.;

• інформацію виключно рекламного характеру без пропозиції конкретного товару або услуги;

• інформацію, що іншим чином порушує правозастосовне законодавство юрисдикції, для якої призначене оголошення.

11. Заборонено розміщувати оголошення, що рекламують продаж: спиртних напоїв, цигарок та тютюнової продукції; наркотиків; порнографічних матеріалів або предметів; фармакологічних продуктів та медикаментів; викрадених, отриманих кримінальним способом товарів; предметів, небезпечних для життя та здоров’я; неіснуючих товарів; людських органів; державних нагород; персональних документів, а також бланків цих документів; баз даних; вогнепальної та холодної зброї; іклів моржа; бивнів слона і мамонта не у виробі, а також дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів не у виробі; рідкісних та заборонених для продажу тварин; будь-яких інших заборонених відповідним законодавством товарів і послуг. Повний список заборонених на Сайті послуг доступний за посиланням: ___________________________________________.

12. При подачі оголошення із пропозицією послуг, що підлягають ліцензуванню, в тексті оголошення необхідно номер ліцензії та найменування органу, що видав ліцензію.

5. ПРИЧИНИ ВИДАЛЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

1. Оголошення Користувача може бути видалене Компанією з причин порушення Користувачем умов цієї Угоди, а також із таких причин:

• у даного Користувача вже є на Сайті активне аналогічне оголошення з рекламою цієї послуги;

• iнформація в оголошенні суперечить існуючим Правилам публікації оголошень https://myep.com.ua/help/about/pravila-publkats-ogoloshen/ та/або законодавству;

• інформація в оголошенні неправдива;

• у заголовку оголошення не має інформації про послугу, що пропонується;

• у заголовку оголошення є знаки оклику та знаки запитання, багатокрапки та інші знаки, що повторюються;

• у заголовку або коментарі до фото є посилання на інтернет-ресурси;

• фотографія не має очевидного смислового зв’язку із текстом оголошення або не має на меті адекватно проілюструвати текст оголошення;

• на фотографії є елементи інтерфейсу користувача, абстрактні малюнки і т.п.;

• на фотографії присутня будь-яка рекламна інформація (посилання на сайт, e-mail, номер телефону, Skype, IСQ, ID в соцмережах, ID інших месенджерів тощо);

• фото поганої якості, зображений предмет неможливо роздивитись;

• оголошення подане в рубрику, що не відповідає його змісту.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

1. Всі об’єкти, доступні завдяки сервісам Компанії, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, комп’ютерні програми, бази даних, музика, звуки та інші об’єкти, а також будь-який контент, розміщений на Сайтах, є об'єктами виключних прав Компанії, Користувачів та інших правовласників.

2. Використання контенту, а також будь-яких інших елементів сервісів можливе лише в рамках функціоналу, запропонованого тим чи іншим сервісом Сайтів. Жодні елементи, що містяться на сервісах Сайтів, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Сайтів, не можуть бути використані іншим способом без попереднього дозволу правовласника. Під використанням маються на увазі, у тому числі, але не виключно: відтворення, копіювання, переробка, розповсюдження на будь-якій основі і т.д.

3. Щоб надати Компанії право публікувати дані, надані Користувачем , Користувач надає Компанії діюче всюди, безстрокове, безвідкличне, невиключне, субліцензоване право використання, публікації, збору, демонстрації, копіювання, дублювання, відтворення відносно авторських прав, публікацій і баз даних, яке має Користувач, а також відносно наданих ним даних, зображень і фото на всіх відомих або невідомих інформаційних носіях. Перелічені вище права надаються Компанії безоплатно та безстроково. При цьому Користувач зберігає всі права власності на зміст інформації, що розміщується в оголошенні. Крім переліченого вище, Користувач надає право на доступ до розміщеної ним інформації всім користувачам Сайтів.

4. Скориставшись сервісами Сайтів, Користувач підтверджує, що несе виключну відповідальність за зміст розміщених ним оголошень, а також має всі необхідні права, ліцензії, дозволи на розміщення інформації в оголошенні на Сайтах, включаючи без обмежень усі патенти, товарні знаки, комерційні таємниці, авторські права, або має відповідну письмову згоду, ліцензію чи дозвіл усіх осіб та компаній, що ідентифікуються в оголошенні, на використання їхніх імен або зображень.

5. Розміщуючи на Сайті оголошення із зображеннями без знаку охорони авторського права, Користувач погоджується з використанням зображення та/або його частини в інтересах Компанії без виплати винагороди.

6. Користувач зобов'язується:

• не здійснювати ніяких дій, що можуть призвести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Сайтів;

• не користуватися автоматичними програмами для отримання доступу на Сайти без письмового дозволу Компанії;

• не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не розповсюджувати та на представляти громадськості будь-яку інформацію, що присутня на Сайтах (крім даних, наданих самим Користувачем ), без попереднього письмового дозволу Компанії;

• не перешкоджати і не намагатися перешкоджати роботі та іншій діяльності на Сайтах, не перешкоджати роботі автоматичних систем або процесів, а також не вживати інших заходів з метою перешкодити чи обмежити доступ на Сайти;

• не використовувати дані, надані іншими Користувачами, з іншою метою, крім здійснення угоди безпосередньо з цим Користувачем , без письмової згоди іншого Користувача. У цей пункт Угоди не включені персональні дані Користувача, які останній надає Компанії при реєстрації.

7. Користувачу заборонено:

• обговорювати дії модераторів та адміністрації Сайту іншим способом, крім електронної переписки з модераторами;

• використовувати імена Користувачів, схожі на імена інших Користувачів, з метою видати за них себе та писати повідомлення від їхнього імені.

8. Доступ до персональних даних Користувача з боку інших Користувачів можливий лише за наявності письмової згоди Користувача на такий доступ або з метою виконання вимог відповідного законодавства.

9. Компанія зобов’язується докладати всіх зусиль для належного виконання своїх обов’язків за цією Угодою , включаючи нормальну роботу сервісівСайтів та нерозповсюдження третім особам персональних даних, наданих Користувачем , за виключенням випадків, передбачених законодавством.

10. Компанія може періодично встановлювати обмеження на користування сервісами Сайтів, зокрема, на максимальну кількість днів зберігання оголошень та їхній розмір. Компанія має право у будь-який момент змінити або припинити роботу сервісів Сайтів або їхньої частини зі сповіщеннямКористувача або без нього, не несучи при цьому відповідальності за такі зміни або припинення.

11. Щоб підтримувати високу якість своїх послуг, Компанія залишає за собою право обмежити кількість активних оголошень Користувача на Сайтах, а також обмежити дії Користувача на Сайтах.

12. Компанія може заборонити Користувачеві доступ на Сайти, якщо Користувач порушує умови цієї Угоди. Факт порушення вважається підтвердженим, якщо адміністрація Сайтів сповістила Користувача про ведення діяльності, яка порушує правила Сайтів та права третіх осіб. Компанія залишає за собою право у будь-який момент видалити або відключити обліковий запис Користувача, а також видалити всі розміщені оголошення Користувача, залишивши попереднє повідомлення Користувачеві про таке відключення на свій розсуд та не несучи при цьому відповідальності за свої дії перед Користувачем і третіми особами.

13. Компанія має право на власний розсуд відмовляти в розміщенні, видаляти або переміщувати будь-яке розміщене на Сайтах оголошення за порушення цієї Угоди.

14. Компанія має право передати Сайти з усіма їхніми сервісами та змістом, включаючи особисту інформацію Користувачів, своєму правонаступнику за договорами або на інших підставах. Передача та сповіщення Користувачів про таку передачу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

15. Користувач має право надсилати скарги стосовно роботи Сайту через форму зворотного зв’язку https://myep.com.ua/contact/ , що будуть розглянуті протягом двох робочих днів з моменту їх надходження або з моменту отримання повної інформації стосовно суті скарги.

16. Компанія залишає за собою право у будь-який момент вимагати від Користувача підтвердження даних, які він вказав при реєстрації, і попросити у зв’язку з цим підтверджуючі документи (зокрема – копії/завірені копії документів, що посвідчують особу), ненадання яких на розсуд Користувача може бути прирівняне до надання недостовірної інформації. Якщо дані Користувача, вказані в наданих ним документах, не відповідають даним, вказаним при реєстрації, а також у випадку, якщо дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Компанія має право відмовити Користувачеві в доступі до користування Сайтами з попереднім сповіщенням Користувача або без нього.

7. ОПЛАТА ПОСЛУГ

1. Замовлення (акцептування) платних послуг MY EP здійснюється Користувачем на Сайті за адресою https://myep.com.ua/payment/features/ , в особистому обліковому записі, а також – у будь-яких інших відповідних розділах Сайту.

2. Користувач зобов’язується ознайомитися з цінами на платні послуги Компанії, розміщеними на Сайтах, після чого може замовити такі послуги. Детальна інформація про вартість усіх послуг зазначена.

3. Оплата платних послуг Компанії здійснюється у порядку, вказаному за адресою https://myep.com.ua/help/payment/poryadok-oplati/ .

4. Повернення сплачених коштів за ненадані послуги здійснюється Компанією в таких випадках:

• Автоматично функціональною системою Сайтів за кожне видалене оголошення при модерації (крім оголошень, видалених як неактуальні), якщо оголошення оплачене. Повернення коштів здійснюється за ті дні, в які послуга не надавалась.

• Якщо з причини будь-якої технічної неполадки послуга не надавалась, повернення оплачених коштів здійснюється уповноваженим Компанією адміністратором Сайту/ів після надання Користувачем доказів оплати. В такому випадку повернення коштів відображається в акаунті Користувача з можливістю використання сплачених коштів у майбутньому.

• При оплаті послуг з видалених Компанією облікових записів, які були продубльовані Користувачем , що порушило умови цієї Угоди. Таке повернення здійснюється Компанією виключно за зверненням Користувача, а кошти повертаються на активний обліковий запис такогоКористувача з можливістю використання сплачених коштів у майбутньому.

• Кошти, сплачені за розміщення оголошень про послуги, пропозиції, список яких зазначений за адресоюhttp://myep.com.ua/help/about/perelk-zaboronenih-tovarv-poslug/ , при блокуванні облікового запису не повертаються.

5. При систематичних (два і більше разів) порушеннях умов цієї Угоди повернення сплачених Користувачем коштів здійснюється на підставі рішення адміністрації Компанії після відповідного звернення Користувача. Адміністрація має право відмовити в поверненні коштів Користувачеві, який систематично порушує умови Угоди.

8. ПОЛІТИКА ОБРОБКИ COOKIE

1. Файл cookie – це програмний файл, що містить рядок символів та надсилається на комп’ютер користувача, який відвідує певну сторінку веб-сайту. При повторному відвідуванні цього веб-сайту такий файл дозволяє ідентифікувати браузер користувача. Файли cookie здатні зберігати налаштування Користувача та інші дані.

2. Технологія, що використовується на Сайті, відправляє дані на пристрій користувача: один або кілька файлів cookie.

3. Компанія використовує cookie для спрощеного доступу Користувача до деяких сервісів Сайту, для збору статистичної інформації з метою підвищення ефективності взаємодії Користувача з сайтом, а також для отримання інформації, пов’язаної з маркетинговими заходами.

4. Така інформація представлена в агрегованій формі й не містить персональних даних.

5. Дані можуть передаватися таким третім особам:

• системам збору статистики відвідувань MY EP (Google Analytics - https://www.google.com.ua/intl/ru/policies/privacy/ , Gemius -http://gemius.com.ua/ua/ru_privacy_policy , Yandex.ru - http://legal.yandex.ru/confidential/ );

• соціальним мережам, плагіни яких розміщені на Сайті (наприклад, Facebook, Vkontakte).

6. Співробітники Компанії або треті особи, з якими ми співпрацюємо, можуть мати доступ до даних файлів cookie.

7. Компанія може надавати інформацію третім особам, якщо того вимагає законодавство, для захисту законних прав або вжиття заходів щодо потенційно незаконної діяльності.

8. Користувач має можливість відмовитись від збору вказаної вище інформації, виконавши такі дії:

• в налаштуваннях браузера встановивши «Я не приймаю cookie»;

• в налаштуваннях браузера встановивши «Видаляти cookie».

9. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ

1. Скориставшись сервісами Сайтів, Користувач підтверджує свою згоду з тим, що він використовує Сайти та їхні сервіси на свій страх і ризик «як є», оцінює й несе всі ризики, пов’язані з використанням розміщених на Сайті оголошень, а Компанія, у тому числі її керівництво, співробітники й агенти, не несуть ніякої відповідальності за зміст розміщених на Сайті оголошень, за будь-які збитки та втрати, що стали результатом використання розміщених на Сайті оголошень.

2. Компанія не є організатором/ініціатором угоди між Користувачами або її стороною. Сайт є довідковою комунікаційною платформою, що надає можливість Користувачам розміщувати оголошення своїх послуг для реалізації, надавати, дозволені законом, послуги у будь-який час, звідки завгодно та за будь-якою ціною.

3. Компанія не може контролювати достовірність розміщуваної користувачами в оголошеннях інформації. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, заподіяні в результаті здійснення угоди або неналежної поведінки будь-якої зі сторін угоди.

4. Компанія не несе відповідальності за поведінку Користувачів або за пропоновані ними послуги, зазначені в оголошеннях, які вони розміщують. Усі суперечки та конфлікти між Користувачами вирішуються ними самостійно без залучення Компанії.

5. Компанія не несе відповідальності за будь-який несанкціонований доступ або використання сервісів Компанії та/або будь-якої інформації про користувачів, що зберігається на них, а також за будь-які помилки, віруси, «троянських коней» і т.д., які можуть бути передані на Сайти або через Сайти третіми особами.

6. Якість, безпека, законність та відповідність послуги їхньому опису, а також можливість Користувача надати чи скористуватися послугами знаходяться поза контролем Компанії.

7. Компанія закликає Користувачів дотримуватись обережності та зберігати здоровий глузд при користуванні послугами Сайту. Користувач має взяти до уваги, що його контрагент може бути неповнолітнім або видавати себе за іншу особу. Користування послугами Компанії передбачає, що Користувач усвідомлює та приймає ці ризики, а також погоджується, що Компанія не несе відповідальності за дії чи бездіяльність з боку Користувача.

8. Користувач не може робити висновок, що пропозиція послуги є дійсною й легальною, виходячи з факту розміщення, послуги на Сайті. Компанія не несе відповідальності за завершення угоди Користувачем Сайту. Користувач бере на себе повну відповідальність за свої дії.

9. Якщо у Користувача виникають претензії до іншого Користувача в результаті користування останнім послугами Сайту, Користувач погоджується пред’явити ці претензії самостійно та без втручання з боку Компанії, а також звільняє Компанію (разом з її дочірніми компаніями, афілійованими особами, службовцями, директорами, уповноваженими та співробітниками) від усіх відомих і невідомих вимог, зобов’язань, компенсацій із відшкодування шкоди, збитків, втрат і витрат, включаючи адвокатські гонорари, що виникли в результаті або у зв’язку з такими претензіями.

10. Бездіяльність з боку Компанії у випадку порушення Користувачем або іншими користувачами положень Угоди не позбавляє Компанію права вжити відповідних заходів, спрямованих на захист своїх інтересів, пізніше, а також не означає відмову Компанії від своїх прав у випадку скоєння в майбутньому таких або подібних порушень.

11. Користувач має право повідомити Компанію про факт порушення його прав іншим Користувачем , скориставшись посиланням https://myep.com.ua/contact/. У випадку обґрунтованості скарг Користувача Компанія видаляє оголошення, що порушує права Користувача.

12. Компанія не несе відповідальності за невиконання або труднощі при виконанні зобов’язань із наданням доступу до Сайту через непередбачувані обставини непереборної сили, наслідків яких неможливо уникнути або подолати (таких як рішення влади, трудові суперечки, нещасні випадки, обриви в загальній системі комунікацій і т.д.).

13. Компанія не несе відповідальності за неполадки в работі Сайтів, викликані технічними перебоями в роботі обладнання та програмного забезпечення.

14. За жодних умов Компанія, її керівництво, співробітники й агенти не несуть відповідальності за пряму, непряму, випадкову, умисну шкоду та штрафні збитки (навіть якщо Компанія була попереджена про можливість таких збитків) у результаті використання Сайту та його сервісу Користувачем , включаючи без обмеження випадки, в яких шкода стала результатом використання або неправильного використання Сайту та його сервісу.

15. Нічого в Угоді не може сприйматися як встановлення між Користувачем і Компанією агентських відносин, відносин товариства, відносин за сумісною діяльністю, відносин особистого найму або будь-яких інших відносин, прямо не передбачених Угодою .

16. Компанія несе відповідальність за рекламу, розміщену на сервісі Сайту, у межах, встановлених правозастосовним законодавством.

10. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ ТА ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ САЙТУ

1. Ця Угода вступає в силу з моменту початку використання Користувачем будь-якого сервісу Сайту або з моменту реєстрації Користувача на Сайті та діє безстроково.

2. Користувач має право припинити свою реєстрацію на Сайті в односторонньому порядку без попереднього повідомлення про це Компанії та пояснення причин.

3. У випадку, якщо Компанією були внесені будь-які зміни в Угоду в порядку, передбаченому пунктом 9.1 Угоди, з якими Користувач не згоден, він зобов’язаний припинити користування сервісом Сайту. Факт не припинення користуванням сайтом вважається підтвердженням згоди Користувача з відповідною редакцією Угоди.

4. Розірвання Угоди з боку Компанії може відбутися у випадках:

- Порушення положень цієї Угоди, заподіяння будь-якої шкоди Компанії, у тому числі її репутації або користувачам MY EP;

- Виконання інших дій, що суперечать політиці Компанії.

- Правовідносини можуть бути відновлені лише після прийняття адміністрацією Компанії відповідного рішення.

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН В УГОДУ

1. Угода може бути змінена Компанією без будь-якого спеціального сповіщення, нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення в мережі інтернет за вказаною у цьому абзаці Угоди адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Діюча редакція Угоди завжди знаходиться на сторінці за адресою https://myep.com.ua/terms/ .

12. ІНШІ УМОВИ

1. Системні повідомлення Сайтів, що відносяться до оголошень Користувача, доставляються за електронною адресою, наданою Користувачем при розміщенні оголошення на Сайті. У випадку небажання Користувача отримувати такі повідомлення Користувач має право видалити відповідні оголошення з Сайту.

2. Інформаційні повідомлення, призначені для широкого кола Користувачів, публікуються на Сайті та/або розсилаються за електронними адресами Користувачів, що підтвердили свою згоду на отримання таких повідомлень у процесі публікації оголошень/реєстрації на відповідному Сайті.

3. Користувачі мають право відмовитись від отримання інформаційних повідомлень на свою електронну адресу в будь-який момент через функцію «Відписатись від розсилки», що є в обліковому записі Користувача.

4. При виникненні між Сторонами спорів і суперечок за цією Угодою або у зв’язку з нею Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів. Якщо будь-які спори, суперечки або вимоги, що виникають з цієї Угоди або у зв’язку з нею, у тому числі такі, що стосуються її виконання, порушення, припинення або недійсності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, тоді ці спори розглядаються у відповідності з чинним законодавством у судовому порядку.

5. Ця Угода регулюється і тлумачиться у відповідності з законодавством України. Питання, не врегульовані цією Угодою , підлягають вирішенню у відповідності з чинним законодавством України. Всі можливі спори, що витікають з відносин, які регулюються цією Угодою , вирішуються у порядку, встановленому законодавством України, за нормами українського права.

6. Скрізь у тексті цієї Угоди, якщо явно не вказано інше, під терміном «правозастосовне законодавство» мається на увазі як законодавство України, так і законодавство місця перебування Користувача/Користувачів.

7. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не спричинює недійсності чи неможливості виконання інших положень цієї Угоди.